NUMERACJA


Numeracja wykonywana jest poprzez wprasowywanie kolejnego numeru
na powierzchni przedmiotu.

Wytłaczanie kolejnego numeru wykorzystane jest do znakowania:
- plomb zabezpieczających z tw. sztucznego
- urządzeń technicznych typu podzielniki,
- urządzeń pomiarowych.


Numerację cechuje:
- dokładność wykonania
- czytelność numeru
- trwałośćnumeracja